Kierownictwo

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – mgr Anna Kwaśnik
tel. 504-320-964